Skip to main content

Branntetting

Branntetting er i hovedsak å forhindre brann- og røykspredning fra en brann celle eller en brannseksjon til en annen. Det stilles krav om at kabler, rør, ventilasjonskanaler osv., disse føres gjennom en brann celle- eller seksjoneringsvegg/dekke ikke skal svekke brannmotstanden.

Ved branntetting av f eks. kanaler og rør, benyttes produkter som er fleksible for å oppta bevegelser, mens ved tetting i dekker, benyttes gipsbasert støpe masse som i tillegg til å være motstandsdyktig ved trykk, også er enkel og etter arbeide. Ved branntetting av for eksempel kanaler og rør, benyttes produkter som er fleksible for å oppta bevegelser.
Brannsikring Oslo-Branntetting Oslo-Brannisolering Oslo-Brannmaling Oslo
Brannsikring Oslo-Branntetting Oslo-Brannisolering Oslo-Brannmaling Oslo
Ved tetting i dekker, benyttes gipsbasert støpemasse som i tillegg til å være motstandsdyktig ved trykk, er enkel å etterarbeide.

Ved branntetting av elektro har vi funnet metoder slik at tetting mellom hver enkelt kabel blir ordentlig tett mot røyk, ild og gass. Det benyttes brannmalte mineralullsplater hvor også selve installasjonene brannmales på hver side. Dette gir unike branntekniske egenskaper, samtidig som estetikken er upåklanderlig. Plastrør sikres med egnede mansjetter, som ekspanderer i takt med at plasten smelter.

Det tilbys også ettertrekkingssystemer som det senere kan trekkes kabler gjennom, uten å måtte branntette på nytt. Dokumentasjonen er omfattende, med rapportlister, merkelapper og tegninger påført tettingen identitetsnummer, slik at det er meget enkelt å finne igjen, kontrollere, og finne produktvalg i hver enkelt gjennomføring. Dette er svært gunstig i bygg med kanskje flere tusen gjennomføringer.