Skip to main content

Brannslukningsapparat

Vi setter opp en del brannslukkings apparater og har god erfaring med dette.
Disse typene brannslukkingsapparater setter vi opp:

A- Brann i fibermaterialer som tre, papir og tekstiler.

Pulverapparat - JA

Karbondioksidapparat - NEI

Skumapparat - JA

Husbrannslange - JA


B- Brann i væsker som diesel, olje og parafin.

Pulverapparat - JA

Karbondioksidapparat - JA

Skumapparat - JA

Husbrannslange - NEI


C- Branner i gasser samt i elektriske anlegg inntil 1000 volt.

Pulverapparat - JA

Karbondioksidapparat - NEI

Skumapparat - NEI

Husbrannslange - NEI


E- Denne klassen ble tidligere brukt i de nordiske land som brannslokning i elektriske anlegg, men er nå gått ut av bruk.

Pulverapparat - N/A

Karbondioksidapparat - N/A

Skumapparat - N/A

Husbrannslange - N/A


F- Branner i frityr med vegetabilsk olje.

Pulverapparat - NEI

Karbondioksidapparat - NEI

Skumapparat - NEI

Husbrannslange - NEI


Egnet mot Pulverapparat Karbondioksidapparat Skumapparat Husbrannslange
A- Brann i fibermaterialer som tre, papir og tekstiler. JA NEI JA JA
B- Brann i væsker som diesel, olje og parafin. JA JA JA NEI
C- Branner i gasser samt i elektriske anlegg inntil 1000 volt. JA NEI NEI NEI
E- Denne klassen ble tidligere brukt i de nordiske land som brannslokning i elektriske anlegg, men er nå gått ut av bruk. - - - -
F- Branner i frityr med vegetabilsk olje. NEI NEI NEI NEI