Skip to main content

Brannfuging

Fuger i brannskillende bygningsdeler må ivaretas og tettes til samme brannmotstand som veggen eller dekket for øvrig.

I tillegg til at fugene må være brannteknisk riktig dimensjonert er det vanlig å ivareta andre ulike hensyn som blant annet krav til bevegelse, estetikk, fukt og lyddemping.

Det er viktig å være klar over at fuger i bindingsverksvegger alltid skal fuges fra begge sider for å tilfredsstille kravet til brannmotstand. Brannsikker fuging kan enten utføres med klassifiserte fugemasser eller prefabrikkerte lister. Det er brannmotstand, bevegelse og krav til fukt som er avgjørende for valg av type fugemateriale.